Pomiary powietrza

Pomiary przepływu powietrza są niezwykle ważnym elementem dbania o drożność wentylacji w budynku. Regularnie wykonywane zapewniają o sprawności działania instalacji wentylacyjnej czy klimatyzacyjnej i zapewniają o jej optymalnej wydajności.

Oprócz pomiaru przepływu dokonujemy również sprawdzenia jego jakości.

Do wykonywania takich pomiarów używamy wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych TESTO, do klimatyzacji, wentylacji i pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniu.

Wykonujemy pomiary: 

  • prędkości przepływu
  • strumienia objętościowego przepływającego powietrza w kanale/na kratkach, nawiewnikach itp.
  • temperaturę przepływającego gazu
  • wilgotność względną
  • ciśnienie w kanale

 

Jeśli chcą Państwo zrobić  pomiar przepływu powietrza w biurze, budynku lub innym obiekcie prosimy o kontakt na e-mail biuro@rir.com.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy ofertę dopasowaną do potrzeb.