Pomiary wentylacji

Kompleksowe pomiary wentylacji

Wbrew pozorom pomiary skuteczności wentylacji stanowią bardzo ważny dział rynku instalacji. Dobrze i regularnie wykonywane pomiary wydajności wentylacji pozwalają określić jej stan i zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w jej działaniu.

Nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja wpływa nie tylko na jakość powietrza wewnątrz budynku, ale również na zdrowie i samopoczucie osób w nim przebywających. Wykonując regularne pomiary wentylacji mechanicznej mamy pewność, iż mieszkańcom lub pracownikom danego budynku nie zagrażają alergeny rozwijające się w zanieczyszczonych przewodach wentylacyjnych, ani skutki niedotlenienia wynikające z niedrożności instalacji lub jej nieprawidłowego funkcjonowania.

Prawidłowo wykonane pomiary wentylacji uwzględniają również poziom hałasu emitowanego przez instalację i oceniają jego zgodność z dopuszczalnym.

pomiar wentylacji
pomiar wentylacji

Pomiary skuteczności wentylacji – zakres usługi

Pomiary wentylacji mechanicznej to usługa polegająca na weryfikacji wydajności nawiewu i wyciągu oraz porównaniu osiągniętych w ten sposób parametrów z parametrami, jakim – zgodnie z projektem – powinna odpowiadać dana instalacja. Drugim etapem badania jest pomiar głośności wentylacji. Osiągnięty wynik również porównuje się z danymi zawartymi w projekcie danej instalacji. Pomiary wykonujemy wykorzystując najlepszy sprzęt diagnostyczny na rynku, m.in. specjalistyczną kamerę do inspekcji rur i kanałów – WPS-710 DNK. Pomiary wydajności wentylacji kończą się wystawieniem odpowiednich protokołów – protokołu pomiaru wydajności oraz protokołu badania głośności.

Pomiary wentylacji Warszawa

R&R TERMOTECHNIKA od lat wykonuje profesjonalne pomiary wentylacji mechanicznej na terenie miasta Warszawa. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę, w ramach której wykonujemy skrupulatne pomiary skuteczności wentylacji. Uzyskane w trakcie badania pomiary wydajności wentylacji analizujemy pod kątem projektu instalacji, a w przypadku wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości staramy się jak najtrafniej określić ich przyczynę. Nasze pomiary wentylacji obejmują również ocenę poziomu emitowanego hałasu.

Pomiary wentylacji Warszawa – dla budynków mieszkalnych, usługowych, handlowo-usługowych i innych.

pomiar wentylacji