Przykładowe realizacje

1. Budynek biurowy - Blue Tower, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa ( 2017)

 • demontaż i utylizacja starego agregatu wody lodowej posadowionego na kondygnacji +21
 • przebudowa instalacji wody lodowej
 • montaż trzech nowych agregatów firmy Carrier( 3x 430 kW)
 • podłączenie nowych urządzeń do instalacji wodnej oraz uruchomienie systemu

2. Trinity Park Warszawa, ul. Domaniewska 49/52 ( 2017)

Wymiana agregatu wody lodowej obsługującego pomieszczenia biurowe

 • Demontaż i utylizacja starego agregatu wody lodowej
 • Przebudowa instalacji wody lodowej
 • Montaż nowego agregatu Carrier 30XA o mocy chłodniczej 1325 kW i posadowienie na dachu budynku przy użyciu dźwigu
 • Dostosowanie istniejącej instalacji wodnej i podłączenie do nowego urządzenia

     

3. Restauracje McDonald’s na terenie całej Polski (2015-2017)

Instalacje pomp ciepła powietrze – woda 11,2 kW wraz z zasobnikiem 300l firmy Toshiba

 • dostawa i montaż pomp ciepła Toshiba ( jednostka zewnętrzna , moduł hydrauliczny, zasobnik 300l)
 • wykonanie instalacji sterującej
 • wykonanie instalacji wodnej z rur PP

       

4. Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A., ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew (2017-2018)

Modernizacja instalacji Ciepła Technologicznego, Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla Wydziału produkcji Leków

 • Dostawa centrali wentylacyjnej 17000 m3/h, firmy Juwent
 • Dostawa i montaż automatyki
 • Montaż kanałów wentylacyjnych
 • Montaż wywiewników ze stali kwasoodpornej
 • Montaż nawiewników ze stali kwasoodpornej z filtrem klasy H13

     

5. Lotte Wedel Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28,30, Warszawa (2017)

Instalacja wody chłodniczej -3/+1 oC na potrzeby linii technologicznej

 • Dostawa i montaż agregatu wody lodowej Carrier 30WIA 800V o mocy 150,00 kW
 • Dostawa i montaż skraplacza zewnętrznego Güntner GCHC RD 080
 • Dostawa i montaż kompletnego modułu hydraulicznego
 • Wykonanie instalacji chłodniczej


Instalacja klimatyzacyjna VRF firmy Toshiba na potrzeby chłodzenia hali produkcyjnej

 • Dostawa i montaż systemu VRF Toshiba ( 2x50 kW), j. wewnętrzne kanałowe
 • ( 6x16kW) obsługującego pomieszczenie produkcyjne
 • Wykonanie instalacji freonowej ( izolacja Chek Silver), instalacji zasilenia elektrycznego, instalacja sterowania, instalacja odprowadzenia skroplin
 • Wykonanie instalacji dystrybucji powietrza za pomocą rękawów tekstylnych

     

6. Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa (2017)

Modernizacja zespołów sprężarkowych chłodni plusowych i minusowych w Hotelu Bristol

 • Demontaż i utylizację starych urządzeń, części instalacji freonowej, instalacji elektrycznej, presostatów itp.
 • Wykonanie kompletnego zespołu sprężarkowego chłodni plusowych , opartego na 3 sprężarkach 4FES-5Y firmy Bitzer.
 • Wykonanie kompletnego zespołu sprężarkowego chłodni minusowych , opartego na 3 sprężarkach 4FES-5Y firmy Bitzer.
 • Dostawa i montaż armatury chłodniczej
 • Dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających i pomiarowych

 

7. Ministerstwo Gospodarki - Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa (2013)

 • demontaż i utylizacja starych urządzeń i instalacji klimatyzacji oraz wentylacji 
 • dostawa, montaż i orurowanie nowych urządzeń i instalacji klimatyzacji firmy Carrier (centrale klimatyzacyjne, agregaty)
 • wykonanie kompletnej automatyki sterującej systemem, dostępnej także zdalnie
 • montaż systemu VRF o łącznej mocy chłodniczej 326KW obsługującej gabinety ministerialne

    

8. Budynek biurowy (dawny TP SA) - ul. Moniuszki 1A, Warszawa (2014)

 • demontaż starych agregatów pracujących na freonie R22
 • dostawa, montaż i orurowanie nowych urządzeń i instalacji klimatyzacji firmy Climaveneta o mocy chłodniczej 2 x 525kW
 • montaż freecoolingu o łącznej mocy 240kW
 • wykonanie kompletnej automatyki sterującej systemem, dostępnej także zdalnie
 • okablowanie i wykonanie automatyki przełączającej prace urządzeń w trybie lato/okresy przejściowe/zima

Budynek TP SA  

9. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Danfoss w Grodzisku (2012)

 • demontaż starych urządzeń
 • montaż i instalacja dwóch agregatów wody lodowej Carrier
 • modernizacja wentylacji i klimatyzacji budynku biurowego
 • wykonanie klimatyzacji hali przemysłowej

  

10. Dostawa i montaż urządzeń i instalacji wentylacji w pomieszczeniach sterylnych do produkcji leków w Drwalewskich Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. przy ul. Grójeckiej 6 w Drwalewie (2012)

 • dostawa, montaż, orurowanie i okanałowanie central wentylacyjnych CIC o wydatkach powietrza 6 450 m3/h i  4 900 m3/h, oraz Sufitów Laminarnych Klimor
 • modernizacja węzła cieplnego - parowego
 • modernizacja instalacji wody lodowej - wymiana wyeksploatowanych agregatów

  

11. Modernizacja systemu wody chłodniczej dla skraplarek helowych Instytut Fizyki PAN w Warszawie (2012)

 • dostawa, montaż, orurowanie i okablowanie agregatu wody lodowej Carrier 30RWA 110 o mocy chłodniczej 124kW z zewnętrznym skraplaczem freonu
 • wykonanie instalacji ze stali kwasoodpornej

   

12. Dostawa i wykonanie instalacji systemu wody lodowej w Ikea Center Polska S.A. przy pl. Szwedzki 3 w Jankach - instalacja nietypowa (2012)

 • demontaż i utylizacja starych urządzeń i instalacji wody lodowej
 • dostawa, montaż i orurowanie dwóch agregatów wody lodowej: Carrier 30RB0302 o mocy chłodniczej 303kW i Carrier 30RB0522 o mocy chłodniczej 515kW
 • ze względu na brak możliwości użycia dźwigu agregaty zostały rozłożone, przeniesione na miejsce posadowienia i odtworzone

   

13. Dostawa systemu klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni wraz z instalacją w budynku przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie dla: Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (2012)

 • dostawa, montaż, orurowanie i okablowanie urządzeń i instalacji freonowej, wodnej, skroplin w postaci dwóch dwuobwodowych szaf klimatyzacji precyzyjnej Climaveneta AXO MOD 30 mocy chłodniczej 2 x 33kW, oraz czterech zewnętrznych skraplaczy freonu Refrion MF5M 1136B1

  

Poniżej znajdą Państwo nasze wybrane realizacje.

14. Ministerstwo Gospodarki - Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa (2013)

 • demontaż i utylizacja starych urządzeń i instalacji klimatyzacji oraz wentylacji 
 • dostawa, montaż i orurowanie nowych urządzeń i instalacji klimatyzacji firmy Carrier (centrale klimatyzacyjne, agregaty)
 • wykonanie kompletnej automatyki sterującej systemem, dostępnej także zdalnie
 • montaż systemu VRF o łącznej mocy chłodniczej 326KW obsługującej gabinety ministerialne

    

15. Budynek biurowy (dawny TP SA) - ul. Moniuszki 1A, Warszawa (2014)

 • demontaż starych agregatów pracujących na freonie R22
 • dostawa, montaż i orurowanie nowych urządzeń i instalacji klimatyzacji firmy Climaveneta o mocy chłodniczej 2 x 525kW
 • montaż freecoolingu o łącznej mocy 240kW
 • wykonanie kompletnej automatyki sterującej systemem, dostępnej także zdalnie
 • okablowanie i wykonanie automatyki przełączającej prace urządzeń w trybie lato/okresy przejściowe/zima

Budynek TP SA  

16. Montaż i okanałowanie 12 urządzeń typu Rooftop w budynku Adgar Plaza przy ul. Postępu 15 w Warszawie - realizacja nietypowa (2013 - 2014)

 • demontaż i utylizacja starych urządzeń, instalacji i konstrukcji wsporczych na dachu budynku 
 • dostawa, montaż i okanałowanie 12 szt. urządzeń typu RoofTop Carrier 48UH075 o mocy chłodniczej 12 x 70kW
 • urządzenia zostały dostarczone w podzespołach, montaż urządzeń nastąpił na dachu budynku
 • wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjne

17. Dostawa i wykonanie modernizacji instalacji wody lodowej w pomieszczeniach technicznych metra Warszawskiego


18. Montaż systemu VRF obsługującego budynki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju


19. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej (serwerownie) w budynku Ministerstwa Finansów


20. Wykonanie instalacji klimatyzacji precyzyjnej (serwerowni) dla Lotniska Modlin - realizacja nietypowa (2012)