Certyfikaty

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem urządzeń Carrier i Toshiba.

Nasi pracownicy biorący bezpośredni udział w pracach montażowych posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę potwierdzoną certyfikatami i uprawnieniami niezbędnymi przy projektowaniu / wykonawstwie i serwisowaniu:

  • uprawnienia do projektowania, oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • uprawnienia do projektowania, oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń
  • uprawnienia energetyczne „SEP” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne a także urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
  • świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
  • świadectwo kwalifikacji demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu.
Pliki do pobrania