Pomiary przepływu

Przenośne przepływomierze ultradźwiękowe, które wykorzystujemy do pomiarów, są zdolne do zbadania przepływu cieczy wykorzystując różne technologie: efekt Dopplera, różnicę czasu przejścia fali ultradźwiękowej oraz pomiar ciepła. 

Na podstawie wykonanych pomiarów przepływów cieczy jesteśmy w stanie określić rzeczywistą wydajność cieplną lub chłodniczą urządzeń, poprawność wykonania i regulacji instalacji hydraulicznych.

Prowadzimy pomiary:

  • pomiar czystych i zabrudzonych cieczy
  • dokładne wyniki pomiarów roztworów glikoli o stężeniu < 35%
  • pomiar grubości ścianki rurociągu
  • pomiar zużycia energii ciepła/chłodu
     

(Zakres rurociągów: DN15 – DN3000)

Do wykonywania pomiarów wykorzystujemy różnego rodzaju przepływomierze:

  • Przepływomierz ultradźwiękowy ExactSonic II z protokołem kalibracji
  • Przepływomierz ultradźwiękowy Dynasonics DXN
  • Grubościomierz ultradźwiękowy

 

Jeśli chcą Państwo zrobić pomiar przepływu cieczy lub gazu prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy ofertę dopasowaną do potrzeb.