Pomiary efektywności energetycznej

Utrzymywanie systemu wentylacyjnego i klimatyzacji w dobrym stanie daje szansę na znaczne oszczędności w kosztach energii. W celu zadbania o odpowiedni stan instalacji, należy wykonywać okresowe pomiary.

Obowiązek taki nakłada również Prawo Budowlane (art. 62 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 19 września 2007 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane (DzU. Nr 191, poz. 1373)), zgodnie z którym użytkowane budynki powinny być raz na 5 lat poddane kontroli okresowej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji (ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW).

Posiadamy bogate doświadczenie w wykonywaniu tego typu pomiarów zdobyte u dużych kontrahentów (m.in. pomiary współczynnika wydajności chłodniczej EER na agregatach wody lodowej, systemach VRF, dużych urządzeniach typu split). Jesteśmy także w posiadaniu specjalistycznego sprzętu, wysokiej klasy Analizatora jakości zasilania PQM-702.

Oceny wykonują doświadczeni pracownicy posiadający wymagane do dozoru kwalifikacje energetyczne i gazowe.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą zrobić  pomiar efektywności energetycznej swojej instalacji  prosimy o kontakt na e-mail biuro@rir.com.pl. Odpowiemy na wszelkie wątpliwości i przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.