telefon22756-19-09

Instalacje freonowe

Instalacje freonowe stosuje się w systemach klimatyzacji, które jako czynnik chłodzący wykorzystują freon. Od tego, czy instalacje zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane zależy sprawne działanie klimatyzacji. Błędy w prowadzeniu instalacji freonowej mogą prowadzić do wadliwego działania całego systemu, jednocześnie zwiększając jego awaryjność i podnosząc koszty eksploatacji.

Projekt instalacji freonowych

Fachowo wykonany projekt instalacji freonowych pozwala uniknąć najczęściej popełnianych błędów montażowych, które w najgorszym wypadku mogą prowadzić do zepsucia urządzenia w wyniku uszkodzenia sprężarki napędzającej czynnik chłodzący, a w najlepszym skutkować nieprawidłowym działaniem systemu. Wśród innych konsekwencji nieprawidłowego prowadzenia instalacji można wymienić:

  • osadzanie się szronu lub lodu na otulinie termicznej,
  • wykraplania się wilgoci,
  • zbyt głośną pracę jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej,
  • częste samoczynne włączanie i wyłączenie urządzeń.


Od lat wykonujemy profesjonalne projekty instalacji freonowych na potrzeby obiektów przemysłowych i komercyjnych wyposażonych w systemy klimatyzacji opartej o freon. W naszych projektach uwzględniamy wymogi techniczne warunkujące prawidłową pracę komponentów systemu, warunki architektoniczne zastane w obiekcie oraz wymogi użytkowników systemu względem warunków klimatycznych w pomieszczeniach. Nasze usługi kierujemy do klientów z Warszawy oraz okolicy.