telefon22756-19-09
Zdjecie glówne
<< powrót do kategorii

Climaveneta NECS

Wielofunkcyjne urządzenia zewnętrzne o zakresie mocy chłodniczej: 33 kW – 885 kW. Do stosowania w systemach 4-rurowych do jednoczesnego wytwarzania wody lodowej i gorącej za pomocą dwóch niezależnych hydraulicznych układów.

 

Agregaty chłodnicze NECS:

Urządzenie jest wyposażone w hermetyczne sprężarki typu "Scroll" w zależności od mocy chłodniczej od 2 do 8 szt., pracujące na freonie R410A, wentylatory osiowe, oraz elektroniczny zawór rozprężny.

Agregaty Climaveneta NECS wyposażone są od 2 do 8 spręż.

 

 

Wersje NECS D I NECS R:

Urządzenia te są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą i zimną wodą jednocześnie, który nie wymaga przełączania sezonowego i dlatego jest alternatywą dla tradycyjnych instalacji z agregatem i kotłem – zastosowanie odzysku ciepła z procesu skraplania.

 

 

Oferowane typy urządzeń:

  • NECS B – Base version (wersja podstawowa)

 

  • NECS LN- Low Noise version (wersja wyciszona)

 

  • NECS SL- Super-Low Noise version (wersja dodatkowo wyciszona)

 

  • NECS CA - Class A of efficiency (wysoka sprawność)

 

  • NECS SL-CA Super-Low noise version, Class A of efficiency (wersja dodatkowo wyciszona, wysoka sprawność)

 

  • NECS HL – Low noise, high efficiency, high outdoor temperature version (wersja wyciszona, wysoka sprawność, wysoka temperatura zewnętrzna)

 

  • NECS HT –high efficiency, high outdoor temperature version (wysoka sprawność, wysoka temperatura zewnętrzna)

 

  • NECS D – partial condensing heat recovery function (częściowy odzysk ciepła)

 

  • NECS R – total condensing heat recovery function (całkowity odzysk ciepła)